Utilities

jv16 Power Tools - File Tool

Publiceret: 01-05-2002

 

File Tool er værktøjet til at rydde op i unyttige filer. Dette værktøj skal bruges med omtanke.

Advarsel File Tools har ingen mulighed for at vejlede om hvilke filer der er sikre at fjerne. Funktionen Zero-Length files kan fjerne mange funktioner i Windows !
Normalt vil temp files dog ikke give anledning til problemer.

 

Programmets vindue er indelt som følger.

I toppen findes menulinien hvor du kan vælge, og foretage indstillinger.

Derunder findes hovedmenuen hvor du kan vælge hvad der skal søges efter.

Nederst vises listen over filer der er fundet.

MENULINIEN

File:

Save list gemmer listen i en tekst fil.

Select:

All vælger (placerer flueben i) alle strenge.
None vælger ingen (fjerner alle flueben).
Inverse bruges til at inventere valget. Det kan være smart hvis der et par filer man ikke vil slette. Så kan man sætte flueben i netop dem og vælge Inverse.
Select Highlightet er god hvis du har holdt CTRL nede og markeret dem du vil slette.

Preferences:

File Removal method - her kan vælges mellem Normal der bare sletter filerne. Move to Recycle bin flytter dem til Papirkurven. Secure wipe sletter filerne ekstra grundigt.
Create Backup
- vælg om du vil have backup af filerne, det kan anbefales. 

Tools:

Console - kommandolinie konsollen.
Edit
- åbner forskellige systemfiler med notesblok.
View backups
- genvej til Backup værktøjet.

 

HOVEDMENUEN:

Search From - her kan du vælge hvilke drev der skal søges på. All harddrives søger på alle drev. Custom åbner en boks hvor du kan vælge et enkelt drev.
Search For
- Zero Length files søger efter tomme filer, jeg vil fraråde sletning af filer i denne kategori, medmindre du er helt sikker på hvad det er du sletter. Duplicate Files søger efter dobbeltgængere, altså filer der er fuldstændig identiske.  Temp Files søger efter midlertidige filer, som for det meste er ret sikre at slette. Invalid Shortcuts søger efter ugyldige genveje, meget praktisk.  I Files based on a mask kan du selv bestemme hvilken filtype du vil lede efter f.eks. vil *.tmp finde de fleste midlertidige filer.

Retrieve Information forsyner listen med yderligere infor om filerne. Last accessed og last modified er nok de mest anvendelige.

LISTEN:

Efter søgningen vises listen over de fundne filer. Her gælder om lige at checke den efter, inden man sletter.

File tool - liste

 

God fornøjelse med oprydningen - check at der tages backup og afsæt god tid til det, især hvis det er første gang du bruger et sådant værktøj.
Husk også at der kan nogen tid inden man opdager at en funktion i Windows eller et program ikke virker. Så gem din backup et stykke tid.

 

jv16 Power Tools - Registry Cleaner   jv16 Power Tools - Backup Tool

 

Tilbage     Til øverst på siden

 

 

Wintip.dk

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!